Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • ( Xem giôø )

  ( Nguyeãn Thò Thu Thaûo )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bai_ca_co_giao_tre.mp3 4_Bui_phan.mp3 Moi_ngay_mot_niem_vui.mp3 SONG__.flv Tung_hung.gif DH_kim_dep_3a.swf Tet1.swf Giang_sinh.jpeg Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf MUNG_NANG_XUAN_VE.swf A1.flv A4.flv 0.baigiang_345_3.flv 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.Di-Hoc.mp3 0.Tho_Tuy.swf Frame2075_copy.jpg 0.chai_toc.jpg 0.Chu_tich_Ho_Chi_Minh_giao_nhiem_vu_cho_Dai_tuong_Vo_Nguyen_Giap.jpg 0.home1.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Lịch Việt Nam

  www

  Chào mừng quý vị đến với Website Tulieugdvl của Nguyễn Thị Thu Thảo.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  CAU TAO VA CHUC NANG CUA HOA

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:54' 23-08-2012
  Dung lượng: 5.8 MB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  Sinh học 6
  TRƯỜNG THCS MỸ HÒA
  GV: Võ Khoa Trường
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1.Sinh sản sinh dưỡng do người gồm co những hình thức nào?
  Trả lời:Giâm cành là cắt 1 đoạn cành có đủ mắt, chồi đem cắm xuống đất ẩm cho bén rễ, phát triển thành cây mới. Những cây giâm cành có đặc điểm là cành ra rễ phụ rất nhanh trong thời gian ngắn.
  Câu 2. Giâm cành là gì? những loại cây giâm cành thường có đặc điểm gì?
  Trả lời:sinh sản sinh dưỡng do người gồm có giâm cành, chiết cành, ghép cây.
  5
  Nhụy


  Nhị
  Cánh hoa
  Nhụy
  Cuống hoa
  Đế hoa
  Lá đài
  2
  1
  6
  3
  5
  4
  Hãy gọi tên từng bộ phận của hoa?
  Các cánh hoa gọp lại thành tràng hoa
  Vò trí cuûa ñaøi hoa,traøng hoa so vôùi nhò vaø nhuïy?
  Đài vaø traøng naèm ôû phía ngoaøi bao laáy nhò vaø nhuïy
  MỘT SỐ LOÀI HOA
  Hoa cam
  Hoa bưởi
  Vậy đài hoa và tràng hoa có chức năng gì?
  Đài và tràng ở phía ngoài có chức năng che chở cho nhị và nhụy ở bên trong .
  Em có nhận xét gì về màu sắc của lá đài? số lượng cánh hoa và màu sắc của các loại hoa?
  Lá đài thường có màu xanh.Các lo?i hoa khc nhau cĩ s? lu?ng cnh hoa khc nhau, mu s?c cnh hoa cung khc nhau.
  Hoa Ly
  Hoa Hồng
  Hoa bươm bướm
  Hoa râm bụt
  Hoa cúc trắng
  Hoa lan
  Hoa súng
  Hoa tóc tiên
  MỘT SỐ LOÀI HOA
  Hoa bìm bìm
  Hoa huệ
  Hoa baèng laêng
  MỘT SỐ LOÀI HOA
  Hoa lay ơn
  Hoa loa kèn
  MỘT SỐ LOÀI HOA
  Hoa dâm bụt đỏ
  Hoa dâm bụt vàng
  MỘT SỐ LOÀI HOA
  Hoa sim
  Hoa mua
  MỘT SỐ LOÀI HOA
  Hoa hồng đỏ
  Hoa hồng vàng
  Tràng hoa có màu sắc rực rỡ để thực hiện chức năng gì?
  - Thu hút côn trùng
  Hạt phấn
  Bao phấn
  Nhị hoa và bao phấn cắt ngang
  CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
  Bài 28 : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
  Chỉ nhị

  Nhị hoa goàm nhöõng phaàn naøo?


  Hạt phấn nằm ở đâu? Trên hạt phấn có đặc điểm gì?
  Trên hạt phấn có mang tế bào sinh dục đực

  Hình ảnh hiển vi của hạt phấn
  Đầu nhụy
  Vòi nhụy
  Bầu nhụy
  Noãn
  Nhụy hoa với bầu nhụy cắt ngang
  CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
  Bài 28 : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
  Nhụy hoa goàm nhöõng phaàn naøo?
  Noãn nằm ở đâu? Trên noãn có đặc điểm gì?
  Trên noãn có mang tế bào sinh dục cái
  Chức năng của hoa đối với cây là gì?
  - Chức năng sinh sản
  Thế nào là sinh sản hữu tính?
  Sinh sản hữu tính khác với sinh sản sinh dưỡng ở điểm nào?
  - Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có tính đực (nhị) và cái (nhụy)
  Sinh sản sinh dưỡng không phân biệt tính đực, cái; tạo cây mới từ cơ quan sinh dưỡng
  Sinh sản hữu tính có tính đực, cái.
  Những bộ phận nào của hoa có chức sinh sản chủ yếu?
  Nhuïy vaø nhò laø boä phaän sinh saûn chuû yeáu cuûa hoa
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau?
  Hoa gồm 4 bộ phận chính:……,………,……,………
  - Đài, tràng có chức năng: ……………… các bộ phận bên trong hoa.
  - Nhị, nhụy có chức năng:……………, duy trì nòi giống.
  - Bộ phận tham gia vào: ………………………là hoa.
  - Bộ phận tham gia vào: …………………………là một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
  Đài
  Tràng
  Nhị
  Nhụy
  Bảo vệ
  Sinh sản
  Sinh sản hữu tính
  Sinh sản sinh dưỡng
  Nêu cấu tạo của hoa?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  Đế hoa
  Lá đài
  Tràng
  Chỉ nhị
  Bao phấn
  Đầu nhụy
  7
  Vòi nhụy
  Bầu nhụy
  9
  Noãn
  Hoa bao gồm các bộ phận chính là (chọn câu trả lời đúng nhất):
  Đế hoa, cuống hoa, nhị và nhụy
  Đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhụy.
  Đài, tràng, chỉ nhị, nhụy.
  Đế hoa, hạt phấn, noãn.

  HOA
  ĐÀI
  TRÀNG
  NHỊ
  NHỤY
  Màu xanh
  Nhiều màu
  (tùy hoa)
  Chỉ nhị, bao phấn
  (chứa hạt phấn)
  Đầu nhụy, vòi nhụy,
  Bầu nhụy chứa noãn
  Che chở, bảo vệ
  cho nhị và nhụy
  Sinh sản,
  duy trì nòi giống
  Sinh sản hữu tính
   
  Gửi ý kiến