Chào mừng quý vị đến với Website Tulieugdvl của Nguyễn Thị Thu Thảo.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

CAU TAO VA CHUC NANG CUA HOA

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thảo (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:54' 23-08-2012
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Sinh học 6
TRƯỜNG THCS MỸ HÒA
GV: Võ Khoa Trường
Kiểm tra bài cũ
Câu 1.Sinh sản sinh dưỡng do người gồm co những hình thức nào?
Trả lời:Giâm cành là cắt 1 đoạn cành có đủ mắt, chồi đem cắm xuống đất ẩm cho bén rễ, phát triển thành cây mới. Những cây giâm cành có đặc điểm là cành ra rễ phụ rất nhanh trong thời gian ngắn.
Câu 2. Giâm cành là gì? những loại cây giâm cành thường có đặc điểm gì?
Trả lời:sinh sản sinh dưỡng do người gồm có giâm cành, chiết cành, ghép cây.
5
Nhụy


Nhị
Cánh hoa
Nhụy
Cuống hoa
Đế hoa
Lá đài
2
1
6
3
5
4
Hãy gọi tên từng bộ phận của hoa?
Các cánh hoa gọp lại thành tràng hoa
Vò trí cuûa ñaøi hoa,traøng hoa so vôùi nhò vaø nhuïy?
Đài vaø traøng naèm ôû phía ngoaøi bao laáy nhò vaø nhuïy
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa cam
Hoa bưởi
Vậy đài hoa và tràng hoa có chức năng gì?
Đài và tràng ở phía ngoài có chức năng che chở cho nhị và nhụy ở bên trong .
Em có nhận xét gì về màu sắc của lá đài? số lượng cánh hoa và màu sắc của các loại hoa?
Lá đài thường có màu xanh.Các lo?i hoa khc nhau cĩ s? lu?ng cnh hoa khc nhau, mu s?c cnh hoa cung khc nhau.
Hoa Ly
Hoa Hồng
Hoa bươm bướm
Hoa râm bụt
Hoa cúc trắng
Hoa lan
Hoa súng
Hoa tóc tiên
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa bìm bìm
Hoa huệ
Hoa baèng laêng
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa lay ơn
Hoa loa kèn
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa dâm bụt đỏ
Hoa dâm bụt vàng
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa sim
Hoa mua
MỘT SỐ LOÀI HOA
Hoa hồng đỏ
Hoa hồng vàng
Tràng hoa có màu sắc rực rỡ để thực hiện chức năng gì?
- Thu hút côn trùng
Hạt phấn
Bao phấn
Nhị hoa và bao phấn cắt ngang
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
Bài 28 : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
Chỉ nhị

Nhị hoa goàm nhöõng phaàn naøo?


Hạt phấn nằm ở đâu? Trên hạt phấn có đặc điểm gì?
Trên hạt phấn có mang tế bào sinh dục đực

Hình ảnh hiển vi của hạt phấn
Đầu nhụy
Vòi nhụy
Bầu nhụy
Noãn
Nhụy hoa với bầu nhụy cắt ngang
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
Bài 28 : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA
Nhụy hoa goàm nhöõng phaàn naøo?
Noãn nằm ở đâu? Trên noãn có đặc điểm gì?
Trên noãn có mang tế bào sinh dục cái
Chức năng của hoa đối với cây là gì?
- Chức năng sinh sản
Thế nào là sinh sản hữu tính?
Sinh sản hữu tính khác với sinh sản sinh dưỡng ở điểm nào?
- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có tính đực (nhị) và cái (nhụy)
Sinh sản sinh dưỡng không phân biệt tính đực, cái; tạo cây mới từ cơ quan sinh dưỡng
Sinh sản hữu tính có tính đực, cái.
Những bộ phận nào của hoa có chức sinh sản chủ yếu?
Nhuïy vaø nhò laø boä phaän sinh saûn chuû yeáu cuûa hoa
Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau?
Hoa gồm 4 bộ phận chính:……,………,……,………
- Đài, tràng có chức năng: ……………… các bộ phận bên trong hoa.
- Nhị, nhụy có chức năng:……………, duy trì nòi giống.
- Bộ phận tham gia vào: ………………………là hoa.
- Bộ phận tham gia vào: …………………………là một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Đài
Tràng
Nhị
Nhụy
Bảo vệ
Sinh sản
Sinh sản hữu tính
Sinh sản sinh dưỡng
Nêu cấu tạo của hoa?
1
2
3
4
5
6
8
Đế hoa
Lá đài
Tràng
Chỉ nhị
Bao phấn
Đầu nhụy
7
Vòi nhụy
Bầu nhụy
9
Noãn
Hoa bao gồm các bộ phận chính là (chọn câu trả lời đúng nhất):
Đế hoa, cuống hoa, nhị và nhụy
Đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhụy.
Đài, tràng, chỉ nhị, nhụy.
Đế hoa, hạt phấn, noãn.

HOA
ĐÀI
TRÀNG
NHỊ
NHỤY
Màu xanh
Nhiều màu
(tùy hoa)
Chỉ nhị, bao phấn
(chứa hạt phấn)
Đầu nhụy, vòi nhụy,
Bầu nhụy chứa noãn
Che chở, bảo vệ
cho nhị và nhụy
Sinh sản,
duy trì nòi giống
Sinh sản hữu tính
 
Gửi ý kiến